Wojciech Woźniacki - kancelaria adwokacka łódź – WWP
Wojciech Woźniacki

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Wykonanie kary pozbawienia wolności względem młodocianych” pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Lelentala obronił w 1979 r. W latach 1979-1982 odbył aplikację prokuratorską. Egzamin prokuratorski złożył w roku 1982 r. Do 1987 r. jako prokurator Prokuratury Rejonowej prowadził liczne postępowania przygotowawcze [...]
Małgorzata Woźniacka-Wegierska - kancelaria adwokacka łódź – WWP
Małgorzata Woźniacka–Węgierska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Formy przedstawieniowe znaku towarowego” pod kierunkiem prof. Urszuli Promińskiej obroniła w 2008 r. Wyróżniana listami gratulacyjnymi Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepsze wyniki w nauce. W 2008 r. w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej uzyskała nagrodę Ministra Nauki […]
Piotr Pawlonka - prawnik Łódź - Kancelaria Adwokacka WWP
Piotr Pawlonka

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Studia magisterskie ukończył w 2008 r. otrzymując nagrodę od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepsze wyniki w nauce. Pracę magisterską pt. „Przestępstwo działania na szkodę spółki handlowej” obronił pod kierunkiem prof. Agnieszki Liszewskiej. Za pracę magisterską otrzymał nominację do nagrody im. prof. Jerzego Kodrębskiego za najlepszą pracę magisterską [...]
Wojciech Woźniacki - pomoc prawna Łódź - Kancelaria Adwokacka WWP
Wojciech M. Woźniacki

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki osobowej” pod kierunkiem prof. Wojciecha Katnera obronił w 2012 r. Zajmuje się w szczególności prawem gospodarczym [...]
dr Maciej Węgierski - prawnik Łódź - Kancelaria Adwokacka WWP
Maciej Węgierski

Adwokat

Adwokat, asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2012-2013 członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Studia prawnicze ukończył [...]
Anna Szmigiel-Woźniacka - prawnik Łódź - Kancelaria Adwokacka WWP
Anna Szmigiel-Woźniacka

Adwokat

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską pt. „Ochrona danych osobowych w Internecie w prawie polskim i unijnym” obroniła pod kierunkiem prof. Stanisława Biernata. W latach 2011-2012 studiowała [...]