Wojciech Woźniacki - pomoc prawna Łódź - Kancelaria Adwokacka WWP

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki osobowej” pod kierunkiem prof. Wojciecha Katnera obronił w 2012 r.

W latach 2011-2012 r. studiował na Uniwersytecie w Antwerpii, gdzie z wyróżnieniem ukończył kurs specjalizacyjny z prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej.

W latach 2012-2013 r. pracował w Sądzie Okręgowym w Łodzi VIII Wydziale Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na stanowisku asystent sędziego.

Zajmuje się w szczególności szeroko pojętym prawem gospodarczym, prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych.

Wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi w 2017 r.

Service details

Categories:
Date:26 września 2017
Author: