PRAWO KARNE

Przez szereg lat nasi prawnicy specjalizowali się w prowadzeniu spraw karnych, stając się ekspertami w zakresie opracowywania strategii procesowych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. Podstawę rzetelnego reprezentowania naszych klientów stanowi rozmowa.

Jeżeli potrzebują Państwo porady prawnej z zakresu prawa karnego lub staliście się już Państwo stroną postępowania – zachęcamy do umówienia się z nami na spotkanie.

Usługi prawne świadczone przez naszą Kancelarię obejmują w szczególności:

  • prowadzenie obrony w procesie karnym w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym,
  • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego,
  • sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego,
  • sprawy z zakresu prawa karnego skarbowego,
  • sprawy o wykroczenia,
  • reprezentowanie osób lustrowanych w postępowaniu lustracyjnym,
  • prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Service details

Categories:
Date:18 listopada 2016
Author: