POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Na przestrzeni lat wielokrotnie dbaliśmy o wierzycieli strzegąc jak najpełniejszego zaspokojenia ich interesów w ramach postępowania upadłościowego. Pomagamy Klientom, którzy stanęli w obliczu problemów finansowych, wybrać rozwiązania najmniej uciążliwe dla ich przedsiębiorstw, ograniczając konieczne zwolnienia pracowników czy sprzedaż majątku przedsiębiorstwa. Dzięki niestandardowemu spojrzeniu na przepisy prawa znajdujemy rozwiązania, które pomagają naszym kontrahentom wyjść z najtrudniejszych sytuacji.

Usługi prawne świadczone przez naszą Kancelarię obejmują w szczególności:

  • reprezentację wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
  • sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji,
  • sporządzanie skargi na czynności komornika,
  • powództwa przeciwegzekucyjne (pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie rzeczy spod egzekucji),
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości i oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,
  • sporządzanie zgłoszenia wierzytelności.

Service details

Categories:
Date:18 listopada 2016
Author: