Wojciech Woźniacki - kancelaria adwokacka łódź – WWP

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Wykonanie kary pozbawienia wolności względem młodocianych” pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Lelentala obronił w 1979 r.

W latach 1979-1982 odbył aplikację prokuratorską. Egzamin prokuratorski złożył w roku 1982 r. Do 1987 r. jako prokurator Prokuratury Rejonowej prowadził liczne postępowania przygotowawcze. W latach 1987-1989 wykonywał zawód radcy prawnego.

Wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi uzyskał w dn. 1 stycznia 1990 r. i od tego czasu nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata. W ramach wieloletniej praktyki adwokackiej pełnił przede wszystkim funkcję obrońcy w licznych procesach karnych, w szczególności procesach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych, procesach karno-gospodarczych oraz procesach lustracyjnych.

Specjalizuje się w szczególności w prowadzeniu obrony w procesach karnych, reprezentowaniu pokrzywdzonych w postępowaniu karnym oraz reprezentowaniu osób lustrowanych w procesach lustracyjnych.

Adwokat Wojciech Woźniacki jako członek Łódzkiej Izby Adwokackiej pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, wykładowcy w trakcie szkolenia aplikantów adwokackich, a także członka komisji egzaminacyjnej przy egzaminach dla aplikantów adwokackich oraz egzaminach zawodowych.

 

Service details

Categories:
Date:21 listopada 2016
Author: