Małgorzata Woźniacka-Wegierska - kancelaria adwokacka łódź – WWP

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Formy przedstawieniowe znaku towarowego” pod kierunkiem prof. Urszuli Promińskiej obroniła w 2008 r. Wyróżniana listami gratulacyjnymi Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepsze wyniki w nauce.

W 2008 r. w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej uzyskała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrodę Instytutu Technologii Eksploatacji za najlepszą pracę magisterską.

W latach 2009-2011 r. pracowała w Zakładzie Prawa Medycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na stanowisku wykładowcy. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego, w tym publikacji pt. „Odpowiedzialność karna lekarza za wykonanie zabiegu ratującego życie bez zgody pacjenta” w: Modernizacja biomedyczna społeczeństwa a ryzyko zdrowotne / pod red. Mieczysława Gałuszki.

Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Uzyskała najlepszy wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w roku 2012.

Prowadzi sprawy wchodzące w zakres usług kancelarii. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym, w szczególności prawie nieruchomości, prawie umów handlowych oraz prawie medycznym.

Service details

Categories:
Date:21 listopada 2016
Author: