PRAWO MEDYCZNE

Z roku na rok wzrasta odsetek błędów lekarskich, w wyniku których zagrożone jest ludzkie zdrowie, a nawet życie. Naszym klientom pomagamy uzyskać należne im odszkodowanie tak, aby posiadali oni środki niezbędne na dalsze leczenie oraz rehabilitację.

Swoją pomoc oferujemy również niesłusznie pomawianym przez pacjentów lekarzom, reprezentując ich zarówno przed sądami powszechnymi, jak i w ramach postępowań dyscyplinarnych.

Usługi prawne świadczone przez naszą Kancelarię obejmują w szczególności:

  • reprezentację stron w postępowaniu dyscyplinarnym przed organami Izby Lekarskiej,
  • reprezentację stron w postępowaniu cywilnym i karnym związanym z błędem w sztuce medycznej (w tym reprezentacja stron w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych),
  • reprezentację w postępowaniu przed Narodowym Funduszem Zdrowia.

Więcej o prawie medycznym dowiedzą się Państwo z naszego serwisu
www.prawo-medyczne.com.pl

Service details

Categories:
Date:18 listopada 2016
Author: