Piotr Pawlonka - prawnik Łódź - Kancelaria Adwokacka WWP

Wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Uzyskał najlepszy wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w roku 2012 przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Studia magisterskie ukończył w 2008 r. otrzymując nagrodę od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za szczególne osiągnięcia naukowe – „Medal za chlubne studia”.

Otrzymał nominację do nagrody im. prof. Jerzego Kodrębskiego za najlepszą pracę magisterską obronioną na WPiA UŁ w roku akademickim 2007/2008.

Absolwent studium podyplomowego Szkoła Prawa Niemieckiego „Prawo Niemieckie dla studentów polskich – specjalistyczne przygotowanie językowe dla prawników (Verwaltungswissenschaftlichen Fakultät Deutsches Recht für polonische Studirende)” współorganizowanej Centrum Europejskiego Prawa Prywatnego na Wydział Prawa Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster oraz Wydział Prawa i Administracji UŁ.

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Autor licznych publikacji naukowych, których tezy przywoływane są w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

W zakresie działalności samorządowej wchodził w skład Komisji ds. wizerunku i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz działalności pro bono Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, a także Zespołu Koleżeńskiej Pomocy Prawnej.

Prowadzi wszystkie sprawy wchodzące w zakres usług kancelarii.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym prawie spółek handlowych, a także w prawie rynku nieruchomości. Prowadzi sprawy sądowe dotyczące dużych inwestycji budowlanych na terenie całej Polski. Doradza przy negocjacjach umów najmu dotyczących wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Prowadzi liczne obsługi prawne przedsiębiorców o ogólnopolskim przedmiocie działalności.

Zajmuje się również problematyką prawa karnego gospodarczego; prawa cywilnego w zakresie umów cywilno-prawnych, spraw o zniesienie współwłasności i podział majątku spadkowego, spraw o zasiedzenie oraz spraw odszkodowawczych; prawa rodzinnego w zakresie rozwodów oraz o podziału majątku wspólnego małżonków.

Service details

Categories:
Date:21 listopada 2016
Author: