dr Maciej Węgierski - prawnik Łódź - Kancelaria Adwokacka WWP

Adwokat, asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2012-2013 członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Studia prawnicze ukończył w 2008 r. broniąc pracy magisterskiej pod tytułem: „Czyny nieuczciwej konkurencji w Internecie”. Część studiów odbył w ramach stypendium na Uniwersytecie Antwerpskim, gdzie ukończył program „International and European Legal Studies Programme” z wyróżnieniem „magna cum laude”.

W 2017 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną”.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa e-commerce oraz w prawie karnym.

Autor monografii pod tytułem „Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną” (Warszawa, 2020) oraz współautor w „Systemie Prawa Handlowego. Tom V” pod red. prof. dr hab. M. Steca. (Warszawa, 2020).

Włada biegle językiem francuskim i angielskim oraz szwedzkim.