Anna Szmigiel-Woźniacka - prawnik Łódź - Kancelaria Adwokacka WWP

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską pt. „Ochrona danych osobowych w Internecie w prawie polskim i unijnym” obroniła pod kierunkiem prof. Stanisława Biernata.

W latach 2011-2012 studiowała w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Antwerpii, gdzie z wyróżnieniem ukończyła kurs specjalizacyjny z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego. Zrealizowała także program European Bussines & Economy, organizowany przez Uniwersytet w Utrechcie.

Jest absolwentką współorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński oraz The Catholic University of America, Columbus School of Law Szkoły Prawa Amerykańskiego (School of American Law). Odbyła również staż zawodowy w hiszpańskiej kancelarii prawnej.

Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Prowadzi sprawy wchodzące w zakres usług kancelarii, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii oraz prawie medycznym.