201708.18
0
Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Getin Noble Bank została nałożona kara pieniężna w wysokości 1,7 mln złotych. Przyczyną wydania takiego orzeczenia było niedotrzymanie przez instytucję finansową warunków przekazywania materiałów marketingowych.

Według Urzędu wymagane prawem informacje, takie jak stopa oprocentowania, czas obowiązywania umowy, całkowita kwota do zapłaty, czy wysokość rat były przedstawione zbyt małą czcionką, a czas wyświetlania tekstu w spotach telewizyjnych – zbyt krótki.

Ustawa o kredycie konsumenckim w art. 7 stanowi bowiem, iż kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny powinien przedstawić konsumentowi najważniejsze dane dotyczącego samego kredytu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 11 =