201701.03

Wzrost kar za brak polisy OC

Jak wynika z oficjalnego komunikatu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wzrosną kary za brak obowiązkowej polisy OC. Powyższe wynika z faktu, iż wysokość kar pozostaje w ścisłej relacji z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kierowcy aut osobowych za brak ubezpieczenia OC zapłacą 4 tys. zł, podczas gdy kierowcy ciężarówek i autobusów 6 tys. zł. Wysokość kary uzależniona jest od długości okresu, w którym właściciel pojazdu nie posiadał przedmiotowego ubezpieczenia, dlatego istotnym jest aby polisę ubezpieczeniową wykupić niezwłocznie.