Magdalena Skowrońska-Nowak - porady prawne Łódź - WWP
Magdalena Skowrońska-Nowak

Aplikant Adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Pracę magisterską pt. „Eurojust jako instytucja współpracy międzynarodowej w sprawach karnych [...]
Agnieszka Woźniak - porady prawne Łódź - WWP
Agnieszka Woźniak

Aplikant Adwokacki

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność [...]
Anna Pęśko - porady prawne Łódź - WWP
Anna Pęśko

Aplikant Adwokacki

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Realizacja w Polsce europejskiego nakazu aresztowania” [...]